Blog

11.03.2020

Refinansowanie pożyczki

Refinansowanie pożyczki

Pożyczka refinansująca jest produktem finansowym, który umożliwia terminową spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych. Możliwość refinansowania pożyczki w wielu przypadkach jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie sytuacji, w której pożyczkobiorca popada w spiralę zadłużenia nierealną do spłaty. Ponadto, refinansowanie pożyczki pozwala na spłatę zadłużenia przy zachowaniu terminu spłaty dotychczasowej pożyczki, dzięki czemu pożyczkobiorca unika dodatkowych wysokich kosztów związanych z nieterminową spłatą pożyczki.

 

Na czym zatem polega refinansowanie pożyczki?

 

W przypadku pożyczki refinansującej pożyczkobiorca z reguły nie otrzymuje środków finansowych na swoje konto bankowe. Nowy pożyczkodawca w ramach refinansowania przelewa pieniądze bezpośrednio na konto bankowe wskazane do spłaty wcześniejszego zobowiązania. Powoduje to zamknięcie poprzedniej pożyczki i otrzymanie nowego terminu spłaty dla pożyczkobiorcy w nowej instytucji pozabankowej.

Zalety refinansowania pożyczki

Najistotniejszą zaletą refinansowania jest terminowa spłata wcześniejszych zobowiązań w sytuacji, w której pojawiają się chwilowe problemy ze spłatą zobowiązań.

  • Głównie z uwagi na fakt, że nowa pożyczka wiąże się z dłuższym terminem spłaty.

  • Pozwala na uniknięcie kar finansowych związanych z uruchomieniem procedur windykacyjnych i wysokich opłat z tytułu odsetek za nieterminową spłatę pożyczki.

  • I ratuje pożyczkobiorcę przed dokonaniem negatywnego wpisu w Biurze Informacji Kredytowej.

Wady refinansowania pożyczki

Refinansowanie pożyczki przynosi wiele korzyści, nie jest jednak pozbawione wad. Ponieważ niesie ze sobą kolejne dodatkowe koszty związane z uruchomieniem nowej pożyczki. Jednakże są one znacznie niższe od potencjalnych kar pieniężnych związanych z przekroczeniem terminu spłaty pożyczki.

Ile może kosztować refinansowania pożyczki?

W związku z obowiązującą obecnie ustawą antylichwiarską poza odsetkowe koszty wszystkich pożyczek łącznie z chwilówkami nie mogą przekraczać 25% całkowitego kosztu pożyczki. I 30% kwoty zmiennej, która podyktowana jest terminem spłaty zobowiązania.

Ponadto wpływ na wysokość należności mają między innymi:

  • prowizja,

  • wysokość wnioskowanej kwoty.

  • Termin spłaty nowej pożyczki.

  • Proponowane warunki i ewentualne rabaty.

W związku z czym zawsze należy pamiętać że koszty refinansowania pożyczki ujmuje się w umowie w postaci procentowej wartości zobowiązania do terminu spłaty pożyczki. I z reguły są to należności porównywalne do kosztów przedłużenia terminu spłaty.

Ponadto wskaźnikiem informującym o wysokości opłat pożyczki refinansującej są Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, całkowita kwota pożyczki oraz wysokość potencjalnej raty.

Jednakże istnieją firmy pożyczkowe, w których koszty refinansowania pożyczki mogą wynosić nawet 20% wartości kwoty pożyczki, co nie jest uczciwą propozycją.

Refinansowanie pożyczki - zagrożenia

Zdarzają się sytuacje, w których usługa refinansowania pożyczki jest w propozycjach firm współpracujących z poprzednim pożyczkodawcą w ramach siostrzanej spółki. W sytuacjach takich Klient tkwiący w przekonaniu, że korzysta z usług nowego pożyczkodawcy, jest oszukiwany. Ponieważ sytuacja taka może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej, co znacznie podnosi koszty refinansowania pożyczki.

Zdarzają się też sytuacje, w których pożyczkobiorcę wręcz nakłaniania się do kilkukrotnego refinansowania pożyczki za dodatkową opłatą, kolosalnie podnoszącą ogólne koszty refinansowania. Zjawisko takie jest określane jako rolowanie pożyczki.

Sprawdź: Co to jest RRSO?

Jak refinansować pożyczkę?

Po wybraniu firmy pożyczkowej, w której chcesz się starać o refinansowanie pożyczki, należy złożyć wniosek o pożyczkę refinansującą. Ze wskazaniem wcześniejszego pożyczkodawcy i numeru rachunku do uregulowania zobowiązania. Jeżeli pożyczka refinansująca zyska pozytywną decyzję, nowy pożyczkodawca pomoże w załatwieniu wszelkich formalności. I ureguluje należność na konto bankowe firmy, w której jest obowiązująca umowa pożyczki. Poprzednia pożyczka zostaje spłacona, a dzięki nowemu zobowiązaniu pożyczkobiorca zyskuje przedłużenie terminu spłaty w nowej instytucji pozabankowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pożyczkobiorca poza terminową spłatą ma szansę na uniknięcie konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty wcześniejszego zobowiązania.

Alternatywy dla refinansowania

W przypadku posiadania kilku chwilówek dobrym rozwiązaniem na kłopoty finansowe spowodowane brakiem niewystarczających środków do terminowego spłacania zobowiązań może się okazać konsolidacja chwilówek. Polega ona na połączeniu krótkoterminowych pożyczek w jedną nową pożyczkę ratalną. Z jedną miesięczną ratą. Rozwiązane tego typu pozwoli na spokojną spłatę zobowiązania.

Wprawdzie całkowity koszt pożyczki może być wyższy, o czym poinformuje wskaźnik procentowy, jakim jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Jednakże pozwoli na wyjście ze spirali zadłużenia związanej z zaciąganiem kolejnej pożyczki typu chwilówka.

Warto korzystać z takiego rozwiązania, zwłaszcza że pożyczki ratalne są dostępne w wielu firmach pożyczkowych, a refinansowanie chwilówki kolejną może pociągać za sobą zbyt wysokie koszty. I niezbyt długie oddalenie terminu spłaty kolejnego zobowiązania.

Sprawdź również: Pożyczka bez BIK i KRD

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.