Blog

11.03.2020

Refinansowanie pożyczki

Refinansowanie pożyczki

Decydując się na pożyczkę każdy z nas musi się liczyć z tym, że być może wydarzy się coś, przez co nie będziemy mogli jej spłacić. Oczywiście takie myślenie jest bardzo pesymistyczne, jednak warto się zabezpieczyć na taką okoliczność. Życie lubi płatać figle, dlatego z dnia na dzień możemy się znajdować w skrajnie różnych sytuacjach. Nagły wydatek, naprawa samochodu, utrata pracy… to tylko niektóre z wielu możliwości. Wiele firm oferuje jednak usługę refinansowania pożyczki, która może być przydatna właśnie wtedy, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji. Czy wiesz, na czym ona polega?

Refinansowanie pożyczki – co to jest?

Refinansowanie pożyczki to nic innego jak pożyczka na spłatę pożyczki. Po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiej opcji, pożyczkobiorca załatwia drugą pożyczkę od „zaprzyjaźnionej firmy pożyczkowej”. Kwota tej pożyczki zostaje przelana na konto pożyczkodawcy, u którego klient zalegał ze spłatą. Stara pożyczka zostaje zatem spłacona, a klient zostaje z nową pożyczką i nowym terminem spłaty.

Pożyczka refinansująca pojawiła się na rynku stosunkowo niedawno wraz z wejściem w życie ustawy antylichwiarskiej. Dzięki temu, firmy pożyczkowe zamiast w nieskończoność odpłatnie przeciągać termin spłaty pożyczki, pomagają klientowi ją zrefinansować. To korzystny układ dla firm pożyczkowych: jedna ma spłacone zobowiązanie, a druga nowego klienta, ale czy aby na pewno klient zawsze wychodzi na tym dobrze?

Czy refinansowanie pożyczki jest opłacalne?

Pożyczka refinansująca jest zazwyczaj pożyczona na okres 30 dni. Z jednej strony daje to klientowi poczucie psychicznego „luzu”, bo zalegająca pożyczka została spłacona, z drugiej zaś oznacza to, że ma tylko 30 dni na spłatę nowej pożyczki, co też krótkim terminem. Koszty pożyczki refinansowanej mogą okazać się dla klienta wysokie. Do zapłaty ma w końcu nie tylko oprocentowanie z pierwszej pożyczki, ale też nowe oprocentowanie z pożyczki refinansującej.

Jak refinansować pożyczkę?

W celu refinansowanie pożyczki należy złożyć odpowiedni wniosek. W większości firm pożyczkowych robi się to za pomocą panelu klienta na stronie internetowej, dzięki czemu złożenie takiego wniosku trwa od kilku do kilkunastu minut. 

Zazwyczaj firmy pożyczkowe same szukają dla klienta pożyczki refinansującej, co też wiąże się dla klienta z udzieleniem zgody, by mogły działać w jego imieniu.

Refinansowanie pożyczki może się wiązać z wysokimi kosztami dla klienta, jednak warto rozważyć taką opcję w trudnej sytuacji. Gdy nie mamy możliwości spłaty kredyt, refinansowanie może pomóc nam uniknąć negatywnego wpisu do KRD lub BIK.

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.