Blog

13.05.2019

Oprocentowanie pożyczki a RRSO. Jaka jest różnica?

Oprocentowanie pożyczki a RRSO. Jaka jest różnica?
Czy wiesz jaka jest różnica między RRSO, a oprocentowaniem pożyczki? Choć słyszymy te pojęcia niemalże cały czas, wiele osób wciąż nie wie, co one naprawdę oznaczają i czym się różnią. W dzisiejszych artykule w pigułce przedstawiamy co i jak rozumieć.

Czym tak naprawdę jest RRSO? 

Często sprawdzamy je, gdy zamierzamy ubiegać się o kredyt, nie wiemy jednak, że skrót ten może być mylący. Jak sprawdzać RRSO, by wybrać optymalną propozycję kredytową dla siebie? 

RRSO… czyli co?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – wskaźnik, w którym są zawarte prawie wszystkie koszty kredytu:

• Koszt odsetek, kredytu,

• Prowizja za udzielenie,

• Opłaty przygotowawcze,

• Opłaty za rozpatrzenie wniosku,

• Koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do uzyskania kredytu.

Jakich kosztów nie uwzględnia RRSO? Tych, które ciężko jest oszacować – np. koszt wypłaty kredytu, czy koszt otrzymania konta bankowego.

Pułapki RRSO

Wiele osób, zaciągając pożyczkę, decyduje się na dłuższy okres spłaty, bowiem oznacza to niższe raty. Jest to jednak bardzo ryzykowne, ponieważ im dłuższy okres kredytowania, tym niższe jest RRSO, ALE wzrasta koszt całkowity. 

Banki i firmy pożyczkowe często na swoich stronach przedstawiają reprezentatywny przykład, warto jednak pamiętać, że nie sprawdza się on w każdej umowie – to jak wygląda RRSO na reprezentatywnym przykładzie, a jak będzie wyglądać w przypadku naszego kredytu, to zupełnie inna sprawa. Ponadto warto pamiętać, że na lepsze warunki kredytu możesz liczyć wtedy, gdy masz poparcie w postaci dobrej oceny zdolności kredytowej. 

Jak czytać RRSO, by nie popełnić błędu przy wyborze kredytu?

• Porównuj pożyczki na ten sam okres czasu,

• Porównuj ze sobą te same raty – czyli raty równe z ratami równymi, a raty malejące, z ratami malejącymi,

• Sprawdź czy w RRSO zawiera się ubezpieczenie,

• Sprawdź czy w RRSO jest wliczona również prowizja.

Przy podejmowaniu decyzji kredytowej zawsze zwracaj uwagę na wysokość raty i całkowity koszt kredytu – musi Cię być stać na ich spłatę. Określ wysokość raty, jaką jesteś w stanie miesięcznie spłacać, a następnie szukaj takiego kredytu, by koszt całkowity był jak najmniejszy. 

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu to – najprościej mówiąc – cena kredytu. Składa się a nie tzw. Stopa referencyjna (rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP), a także marża banku (to, co bank faktycznie zarabia na kredycie). Od oprocentowania zależy suma zapłaconych odsetek, wysokość raty i całkowity koszt kredytu. Im niższe jest oprocentowanie, tym wyższa zdolność kredytowa, co oznacza, że im większe jest oprocentowanie, tym mniej korzystna może być oferta kredytu. 

Podsumowując…

RRSO uwzględnia wszystkie opłaty, w tym również zawarte jest oprocentowanie w skali roku.

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.