Blog

27.02.2020

Jak chronić się przed wyłudzeniem kredytu?

Jak chronić się przed wyłudzeniem kredytu?

Wyłudzenia kredytów to już nie są odosobnione przypadki, lecz coraz częściej zdarzające się sytuacje. O tym, że ktoś wziął kredyt lub pożyczkę na nasze dane dowiadujemy się najczęściej wtedy, gdy do drzwi puka nam komornik lub gdy sami mamy problemy z uzyskaniem kredytu… Czy można się ochronić przed atakiem złodziei?

Choć wielu z nas mogłoby w tej chwili pomyśleć „mnie to nie dotyczy”, „ to nie spotka mnie”, tak naprawdę nigdy nie wiadomo kto padnie ofiarą przestępstwa. 

Twoja historia kredytowa

O tym, dlaczego historia kredytowa jest ważna, nie trzeba mówić nikomu. Pozytywna historia kredytowa pozwala nam na uzyskanie lepszych warunków kredytu i niższego oprocentowania. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy chcemy pożyczyć na dłuższą metę większą sumę pieniędzy (np. na budowę domu czy kupno mieszkania). 

Stan swojej historii kredytowej możemy monitorować w BIKu, raz na pół roku jest to darmowe. Jeżeli zależy nam na uzyskaniu bardziej szczegółowego raportu, można się pokusić o wykupienie rocznego abonamentu. Wszystko, co BIK o nas wie, zostaje nam wtedy podane na tacy. Warto zainwestować w taki raport szczególnie wtedy, gdy przymierzamy się do uzyskania kredytu – dzięki temu dowiemy się, jak bardzo dobrym potencjalnym klientem możemy być dla banku i jakich warunków możemy się spodziewać.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wpisy w BIKu są negatywne i to nie z naszej winy? Jak zareagować, gdy ktoś wziął na nas pożyczkę?

Wyłudzenie pożyczki – jak się chronić?

Sposobem ochrony swoich danych przed oszustami są Alerty BIK – powiadomienia SMS, które zostają wysłane w momencie, gdy pojawia się zapytanie w BIK o dane kredytowe. Warto zwrócić uwagę, że bank lub inne instytucje finansowe składają takie zapytanie do BIKu wyłącznie wtedy, gdy składany zostaje wniosek o kredyt. Dostając dostatecznie szybko takiego SMSa, jesteśmy o krok do przodu przed oszustami. Powiadomienie daje szansę, by skontaktować się z bankier lub firmą pożyczkową i wyjaśnić zaistniałą sytuację. 

W momencie, gdy zauważysz na swoim koncie w BIK negatywny wpis, który nie jest Twoim „dziełem” ważne jest, abyś poinformował Biuro Informacji Kredytowej, że to nie Ty zaciągnąłeś dany kredyt. Pamiętaj jednak, że BIK nie ma prawa usunąć takiego wpisu samodzielnie – zrobi to tylko na żądanie banku lub instytucji finansowej, która zleciła jego umieszczenie. 

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.