Blog

07.08.2019

Czyszczenie historii kredytowej - czy to możliwe?

Czyszczenie historii kredytowej - czy to możliwe?
Dane zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej mają ogromne znaczenie w momencie, gdy zamierzasz ubiegać się o kredyt lub pożyczkę. Z dobrą historią kredytową możesz liczyć na korzystniejsze warunki, a nawet niższe oprocentowanie. Jeśli jednak zdarzyło Ci się kiedyś potknąć i nie spłacić czegoś w terminie możesz być pewien, że te dane również zapisuję się w Twojej historii kredytowej. Czy jest jakaś możliwość, aby taką historię usunąć, wyczyścić?

Twoje dane w BIK

W momencie, gdy starasz się o kredyt Twoje dane są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej. Po udzieleniu Ci kredytu, instytucje finansowe (np. banku lub firmy pożyczkowe) regularnie przekazują do BIKu informacje o tym, jak spłacasz dane zobowiązanie (czy regularnie, czy z opóźnieniami). Aż do spłaty kredytu dane są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu.

Jeżeli spłacisz kredyt regularnie, dla instytucji finansowych informacje o nim staną się niewidoczne w momencie, gdy będą sprawdzać Twoją historię kredytową w BIK (jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych kredytach, wówczas mogą mieć dostęp również do tych właśnie danych).

Jeżeli miałeś opóźnienia w spłacie zobowiązania, bez Twojej zgody informacje o nim mogą być przetwarzane aż przez 5 lat (jeżeli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni odkąd zostałeś poinformowany o przetwarzaniu danych nt. tego kredytu).

Czy można modyfikować dane w BIK?

Jako konsument masz dosyć ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o modyfikowanie danych w Biurze Informacji Kredytowej. W jakim zakresie możesz edytować swoje dane?

·        Możesz wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie,

·        Możesz złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku,

·        Możesz ubiegać się o korektę nieaktualnych danych.

Czy możesz wystąpić o usunięcie danych w BIK?

Istnieją tylko 3 takie sytuacje, podczas których możesz wystąpić o usunięcie (lub korektę) danych zapisanych w BIK:

·        Możesz odwołać zgodę o przetwarzaniu danych nt. spłaconego kredytu,

·        Po 5 latach od spłaty zadłużenia chcesz upewnić się, że ta informacja nie jest już widoczna dla podmiotów finansowych,

·        Możesz skorygować nieprawidłowe lub nieaktualne informacje.


Należy pamiętać, że Biuro Informacji Kredytowej nie wpływa na treść informacji zawartych na stronie – udostępnia to, co zostało im przekazane przez inne podmioty finansowe, takie jak banki, firmy pożyczkowe czy SKOKi.

Nie ma możliwości usunięcia negatywnych wpisów z BIK. Jeżeli ktoś oferuje takie usługi, możesz być pewien tego, że taka działalność jest oszustwem. 

Sprawdzaj regularnie swoją historię w BIK, a w momencie pojawienia się negatywnego wpisu sprawdź, czy zgodnie z zapisem spóźnienie wynosi minimum 60 dni, a dodatkowo minęło 30 dni od wysłania przez bank powiadomienia do klienta. Zastanów się również, czy w przypadku problematycznej spłaty warto skorzystać ze skonsolidowania kredytów.

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.