Blog

31.05.2019

Czy trzeba płacić podatek PCC, jeżeli pożyczasz od rodziny?

Czy trzeba płacić podatek PCC, jeżeli pożyczasz od rodziny?
Pożyczki od rodziny traktujemy często jako takie „poza kategoriami” – zgodnie z przekonaniem, że „wszystko zostaje w rodzinie”. Pożyczamy w końcu w swoim gronie, bez zbędnej papierologii i nie zastanawiamy się, czy wiąże się to z obowiązkiem zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Jest to oczywiście błędem. W tym artykule powiemy Ci o podatku PCC wszystko, czego jeszcze nie wiesz.

PCC – kiedy trzeba płacić?

Zgodnie z artkułem 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek trzeba opłacić w przypadku zawiązania umowy pożyczki lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. PCC należy również opłacić w razie zmian umów, gdy te zmiany powodują podwyższenie podstawy, opodatkowania, a także w momencie gdy zapadło orzeczenie sądowe lub zawarto ugodę, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne.

To oznacza, że od pożyczki od rodziny również trzeba odprowadzić podatek (0,5%).

Kto jest zwolniony z opłaty?

Zwolnieni z opodatkowania są te osoby, które pożyczają na kwotę niższą niż 9637 zł od osób zaliczonych do I grupy podatkowej (małżonek, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa). Jeżeli w ciągu 5 lat od jednej osoby z wymienionych powyżej pożyczymy więcej niż 9637 zł (np. 9638 zł), będziemy musieli odprowadzić od tej kwoty podatek. 

Kiedy opłacić PCC?

Podatek należy opłacić w terminie do 14 dni od zawiązania umowy – to znaczy, jeżeli weźmiemy pożyczkę, należy do dwóch tygodni ponieść opłatę za podatek.

Jak opłacić PCC?

Podatek można opłacić za pomocą druku PCC-3 i wysłać listem – nie ma obowiązku udawać się do urzędu osobiście. Warto również zachować potwierdzenie, że dostało się pożyczkę – np. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy. 

Co powinna zawierać umowa pożyczka?

Pożyczając od rodziny również warto pożyczkę udokumentować. Powinniśmy zawrzeć najważniejsze informacje:

• Data i miejsce zawarcia umowy,

• Strony umowy,

• Kwota pożyczki,

• Oświadczenie pożyczkobiorcy, że zwróci pożyczoną kwotę,

• Termin udzielenia pożyczki oraz jej zwrotu,

• Wysokość odsetek za ewentualne spóźnienie,

• Sposób wypłaty pieniędzy oraz jej zwrotu.

Podobnie jak w standardowej umowie pożyczki, dokument powinien być stworzony w dwóch jednakowych egzemplarzach. Naturalnie muszą się  pojawić podpisy osób zawierających umowę. Tylko wtedy dokument ten będzie ważny.

Wady i zalety pożyczki od rodziny

Z jednej strony „wszystko zostaje w rodzinie”, a z drugiej „z rodziną dobrze tylko na zdjęciach”. Zanim poprosimy rodzinę o pożyczkę warto zastanowić się nad wszystkimi wadami i zaletami. Pożyczki od rodziny są tańsze, nie wpisują się w BIKu i jest większa swoboda w spłacie rat, z drugiej strony może być też kością niezgody. 

Jeżeli szukasz pożyczki, wybierz Mamonto – czytelne zasady, przyjazny system spłat, zero formalności.

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.