Blog

14.04.2019

7 sposobów jak budować pozytywną historię kredytową

7 sposobów jak budować pozytywną historię kredytową
Budowanie pozytywnej historii kredytowej jest bardzo ważne, szczególnie, jeżeli w planach mamy staranie się o duży kredyt – np. hipoteczny. Ze złym scoringiem (lub jego brakiem) bank może nie udzielić nam takiej kwoty kredytu, jakiej potrzebujemy, zwiększyć marżę i oprocentowanie czy skrócić czas spłaty. Jak budować pozytywną historię kredytową? Przedstawiamy 7 sprawdzonych sposobów.

Rozróżniamy 3 rodzaje historii kredytowej: dobrą, złą i brak historii. Dobra historia oznacza, że spłacasz regularnie swoje zobowiązania, dlatego też bank może Ci zaufać i udzielić kredytu na korzystnych warunkach. Zła historia pojawia się wtedy, kiedy nie spłacasz kredytów czy pożyczek regularnie. Przez to pojawiają Ci się zadłużenia, które musisz spłacić z odsetkami. Nie jest to jeszcze koniec świata, bowiem zadłużenia możesz spłacić i z powrotem wejść na ścieżkę budowania dobrej historii kredytowej, a bank może zobaczyć każdy Twój ruch. W najgorszej sytuacji jesteś – paradoksalnie – kiedy nie masz żadnej historii kredytowej. Wtedy dla banku jesteś niczym tajemnicza karta – nie wiadomo, czego mogą się po Tobie spodziewać. Wtedy też bank nie może okazać Ci pełnego zaufania i podwyższy dla Ciebie marżę kredytu. Czasem to tylko różnica 0,3%, która może zamienić się w kwotę większą niż 30 tys. Złotych…

Jak budować pozytywną historię kredytową w takiej sytuacji?

1. Weź pożyczkę z banku na dowolny cel

Nawet pożyczka w małej kwocie jest dobrym początkiem budowania historii kredytowej. Dzięki temu zapisujesz już na swoim koncie pierwszy kredyt. 

2. Kup sobie coś na raty

Aby budować pozytywną historię kredytową zastanów się nad wzięciem czegoś na raty. Może potrzebujesz nowego laptopa albo telewizor? Zamiast płacić od razu całą kwotę, weź ten sprzęt na raty.

3. Uruchom debet na rachunku ROR w Twoim banku 

Debet jest wliczany w Biurze Informacji Kredytowej jako zobowiązanie kredytowe. Jeżeli nigdy nie debetujesz konta, nie poniesiesz też za to żadnych kosztów, natomiast zwiększysz swoją wiarygodność w oczach banku.

4. Jak budować pozytywną historię kredytową? Nie pozwól sobie na zadłużenie!

Ważne jest, abyś swoje wydatki miał pod kontrolą. Regularnie sprawdzaj stan swoich zobowiązań, pilnuj terminów spłaty rat i nie pozwól sobie na wpadnięcie w długi. 

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość sprawdzenia swojego scoringu w BIK.

5. Jeżeli to możliwe, miej więcej niż jedno zobowiązanie

Jeżeli masz taką możliwość, to zastanów się nad jednoczesnym posiadaniem debetu na koncie i kredytu w banku, albo karty kredytowej i zakupu na raty. Dzięki temu udowodnisz bankowi, że jesteś w stanie poradzić sobie z długami.

6. Uprzedzaj bank o spodziewanych problemach

Jeżeli wiesz, że w danych terminie nie będziesz w stanie spłacić raty kredytu, skorzystaj z możliwości zawieszenia spłaty kredytu. Warto też sprawdzić ubezpieczenia kredytu (np. jeżeli utraciliśmy pracę i nie wiemy, czy ubezpieczenie obejmuje też takie sytuacje). Jeżeli te rozwiązania Cię nie satysfakcjonują, zawsze możesz poratować się złożeniem wniosku do banku o niestandardowe rozwiązanie np. zmianę sposobu spłaty kredytu – ważne jednak, aby taki wniosek dobrze uargumentować.

7. Zwróć uwagę, jakie zgody udzielasz BIK

To bardzo ważne, abyś wyraził zgodę BIK na przetwarzanie informacji o Twoich kredytach (nawet po ich zakończeniu), dzięki temu, nawet jeżeli skończysz już spłacać kartę kredytową czy kredyt, bank będzie widział, że spłacałeś swoje zobowiązania regularnie. W przypadku pojawienia się niewielkich problemów finansowych, to znacząco może podratować Twoją sytuację. 

Zwróć uwagę na to, czy udzieliłeś zgodę na przetwarzanie informacji o problematycznych kredytach – jeżeli tak, to cofnij ją. Przez 5 lat BIK będzie jeszcze przetwarzał informacje o kredycie, z którego spłatą miałeś kłopoty, ale od 6-go roku, nie będzie miał już prawa tego robić. Dzięki temu nie będzie ta informacja negatywnie rzutować na Twoją historię. 

Ponadto zwracaj uwagę na to jak i kiedy banki aktualizują informacje o Twoich kredytach w BIK. 

Sposobów jak budować pozytywną historię kredytową może być jeszcze więcej. Zacznij od tych, które przedstawiliśmy powyżej, a z pewnością łatwiej będzie Ci się ubiegać o większy kredyt. Pamiętaj jednak, aby brać na siebie tylko tyle, ile jesteś w stanie udźwignąć. Nigdy nie bierz więcej kredytów, niż jesteś w stanie faktycznie spłacić. Zacznij od małych kroczków – np. wzięcia czegoś na raty, by później sukcesywnie przechodzić do kolejnych działań – zaciągnięcia niewielkiego kredytu, założenia karty kredytowej itd. Buduj swoją historię kredytową przede wszystkim w sposób rozważny i przemyślany!

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.