Blog

08.05.2019

500 plus na pierwsze dziecko. Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek

500 plus na pierwsze dziecko. Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek
Przepisy programu „500 plus na pierwsze dziecko” wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek? Od kiedy zasiłek będzie wypłacany? Poniżej przedstawiamy szczegóły programu.

500 plus na pierwsze dziecko – kto skorzysta na programie?

Z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych wynika, że na rozszerzeniu programu 500 plus, mogą zyskać nawet najbogatsi obywatele. Na dziś wiadomo, że wniosek na zasiłek „500 plus na pierwsze dziecko” powinien być wypłacany na każde dziecko, bez względu na kryteria dochodowe czy stan cywilny rodziców.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski mają być przyjmowane od 1 lipca 2019 roku, a wypłata zasiłku najprawdopodobniej we wrześniu – to by oznaczało, że na konto rodziców jednorazowo wpłynie 1500 zł.

Wnioski można składać tak w formie elektronicznej (od 1.07.2019 r.), jak i papierowej (od 1.08.2019 r.).

Aby złożyć wniosek w formie papierowej należy się udać do ośrodka pomocy społecznej, natomiast elektronicznie wniosek można wypełnić przez strony: ministralnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia; bankowości elektroniczej; ePUAP (epuap.gov.pl)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wypełnienia wniosku o zasiłek „500 plus na pierwsze dziecko” będą potrzebne:

• Dane osoby ubiegającej się o zapomogę, czyli dane rodzica (w przypadku wypełniania wniosku online, należy pamiętać o podaniu swojego adresu email, a w przypadku wersji papierowej – o numerze konta),

• Dane drugiego rodzica,

• Dane dzieci – numery PESEL lub numery dowodów.

500 plus na pierwsze dziecko – warunki

Wniosek „500 plus na pierwsze dziecko” ma być łatwiejszy do złożenia, nie będzie bowiem wymagał dodatkowych dokumentów dochodowych rodziców. Podobnie sprawa wygląda z samotnymi rodzicami. Aby otrzymać zapomogę nie będą oni musieli składać ani zaświadczenia dochodowego, ani orzeczenia o alimentach.

Dotychczas władze wymagały, by przy składaniu wniosku o zapomogę rodzice przedstawiali powyżej opisane dokumenty – było to gwarancją, że zasiłek jest faktycznie wypłacany rodzicowi, który samotnie musi znosić trudy wychowania dziecka, a nie parze żyjącej w związku nieformalnym. 

Jeżeli natomiast rodzice są po rozwodzie i nie mają ustalonej przez sąd opieki, zasiłek uzyska ten rodzic, który pierwszy złoży o niego wniosek, a w przypadku opieki naprzemiennej 500 plus zostanie podzielone na dwójkę rodziców.

Przypomnijmy

Do tej pory 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko było przyznawanie niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka, jeżeli ich kryterium dochodowe miesięcznie nie przekraczało 800 zł netoo lub 1200 zł netoo – w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

 

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.