Blog

07.06.2018

Wystarczy jeden szybki telefonu

Wystarczy jeden szybki telefonu
Zepsuty telewizor? Niespodziewane zaproszenie na ślub? A może po prostu postanowiliśmy wyjechać na kilka dni i odpocząć od codzienności? Jeśli któraś z tych trzech rzeczy nas dotyczy, ale jednocześnie zamartwiamy się, bo nie mamy pieniędzy, to już nie powinniśmy się denerwować. Wystarczy tylko, że weźmiemy telefon do ręki i zadzwonimy pod odpowiedni numer.
31.05.2018

Wszystko mamy od razu wyliczone

Wszystko mamy od razu wyliczone
Możemy być pewni, że chwilówki mają wiele zalet, co sprawia, że ich zaciąganie jest bardziej opłacalne, niż korzystanie z propozycji banku. Jednak warto tutaj podkreślić, że niesamowite jest także to, że możemy od razu uzyskać wszystkie niezbędne wyliczenia. Dlatego też warto je sprawdzić, abyśmy od razu wiedzieli, jakie koszty musimy ponieść i żebyśmy byli na to wszystko w odpowiedni sposób przygotowani.
24.05.2018

Wszystko przeliczmy

Wszystko przeliczmy

Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak zaciągniętą pożyczkę, trzeba będzie w którymś momencie oddać. Na szczęście nie musimy od razu oddawać całej kwoty. Wystarczy, że raz w miesiącu wpłacimy wyznaczoną kwotę, która będzie stopniowo pokrywała coraz większą część naszej pożyczki. Jednak żeby to było w ogóle możliwe, musimy mieć pewność, że miesięczna rata będzie dokładnie w takiej wysokości, aby było nas na nią stać.

17.05.2018

Warto zobaczyć co możemy wybrać

Warto zobaczyć co możemy wybrać
Jeżeli już podjęliśmy decyzję, że chcemy skorzystać z możliwości pożyczenia pieniędzy, jaką jest chwilówka, to z pewnością chcemy mieć pewność, że skorzystamy z tej najlepszej propozycji. Jednak żeby tak było, musimy przejrzeć jak najwięcej ofert, bo tylko wówczas będziemy mogli wszystko dopasować do swoich potrzeb. Choć takie oferty mogą się różnić tylko w szczegółach, to właśnie te detale mogą zaważyć na tym, czy dana oferta jest korzystna czy nie.
10.05.2018

Nikomu nie musimy o tym mówić

Nikomu nie musimy o tym mówić
Czasami jest tak, że potrzebujemy niewielkiej ilości pieniędzy, ale jednocześnie nie chcemy o tym nikomu mówić, bo nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że potrzebowaliśmy tych pieniędzy. Na szczęście mamy możliwość skorzystać z takiej pożyczki, gdzie nikomu nie będziemy o tym mówić, pod warunkiem, że zdecydujemy się na zaciągnięcie chwilówki.

Warunki i zasady korzystania z serwisu
Serwis Mamonto.pl współpracuje z firmami pożyczkowymi funkcjonującymi na polskim Rynku w celu ułatwienia użytkownikom otrzymania finansowania w postaci pożyczki pozabankowej. Firmy te są podmiotami udzielającymi pozabankowych pożyczek ratalnych online zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa. Firmy pożyczkowe są przez nas weryfikowane w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa klientów. Firmy pożyczkowe mają prawo przekazać dane pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w celu weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest to zgodne z zapisem zawartym w art. 14, 16, 17 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Adepto sp. z o.o. ma status pośrednika kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 poz. 993, 1075) i jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK 027982.

Przedstawione w serwisie Mamonto.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość rat i całkowity koszt spłaty przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika Adepto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Adepto sp. z o.o. nie pobiera od użytkowników serwisu Mamonto.pl żadnych opłat.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.

Pożyczkodawcą jest firma Vivus Sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o: 
iod@vivus.pl

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu kontakt@adepto.pl.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:
- opłata przygotowawcza
- opłata administracyjna
- oprocentowanie
- prowizja
- koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 15.11.2019 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesięcy 30%.

Vivus: 
Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 518,1% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393,80 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 8%; całkowity koszt pożyczki 193,80 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,90 zł); umowa na 30 dni. Stan na 09.04.2020 r.


Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Pełną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych opłatach otrzymasz od pożyczkodawcy, przed zawarciem umowy o pożyczkę. Zwróć na to uwagę! Adepto sp. z o.o. nie jest stroną umowy pożyczki (lub innej formy finansowania), która zawierana jest pomiędzy użytkownikiem serwisu a podmiotem udzielającym pożyczki (lub innej formy finansowania).

 

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców: Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :
- Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
- obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
- postępowania komornicze lub sądowe,
- naliczanie odsetek karnych,
- przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
- inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.